Gimnazja-wyniki


 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (klasy 7 SP i 2-3 Gimn.)

WSPÓŁZAWODNICTWO MIĘDZYSZKOLNE ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie jest organizatorem sportowego 'Współzawodnictwa szkolnego' świdnickich szkół podstawowych i wygasznych szkół gimnazjalnych na szczeblu miejskim i współorganizatorem niektórych finałów strefy wałbrzyskiej w ramach cyklu Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej prowadzonych na dalszych szczeblach przez Szkolny Związek Sportowy 'Dolny Śląsk'.

Kategorie wiekowe w tym roku szkolnym:

- IGRZYSKA DZIECI (klasy 1-6 Szkoły Podstawowe)

- IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (klasy 7 Szkoły Podstawowe i 2-3 Gimnazja)

Szkoły za zajęcie miejsc w poszczególnych zawodach uzyskują następującą punktację :

  • Igrzyska Dzieci (klasy 1-6 SP : 1m -10 pkt, 2m -8 pkt, 3m -7 pkt, 4m -6 pkt, 5m -5 pkt, 6m -4, 7m -3 pkt

  • Igrzyska Młodzieży Szkolnej (klasy 7 SP i 2-3 Gimn.) : 1m -6 pkt, 2m -4 pkt, 3m -3 pkt, 4m -2 pkt, 5m – 1 pkt.

Do punktacji końcowej współzawodnictwa wliczone są wyniki wszystkich konkurencji, w których dana szkoła bierze udział. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje większa ilość zdobytych pierwszych miejsc, następnie drugich itd. Szkoły. które wezmą udziału w blisko 50% zawodów będą sklasyfikowane. Pozostałe nie będą klasyfikowane.

IGRZYSKA MŁÓDZIEŻY SZKOLNEJ - DZIEWCZĘTA

NAZWA ZAWODÓW

 

SP 4

(G-1)

SP 2

(G-2)

SP 105

(G-3)

SP 6

(G-4)

INNE

UDZIAŁ

Sztafet. biegi przełaj.

3m-3 4m-2 1m-6 2m-4 X 40

Szkolna liga LA

2m-4 4m-2 1m-6 3m-3 X 58

Piłka koszykowa

4m-2 3m-3 1m-6 2m-4 X 44

Piłka siatkowa

3m-3 X 1m-6 2m-4

SP 1

4m-NK

46

Tenis stołowy

2m-4 3m-3 1m-6 4m-2 X 12

Piłka ręczna

2m-4 X 1m-6 3m-3 X 36

Drużynowe biegi przełaj.

X X X X X X

Aerobik

2m-4 1m-6 X 3m-3 X 18

Halowa piłka nożna

1m-6 3m-3 2m-4 4m-2 X 40

Indywid. Igrzyska Młodzieży LA

2m-4 4m-2 3m-3 1m-6

Społ.

5m-NK

54

Piłka nożna

2m-4 4m-2 1m-6 3m-3

Caritas

5m-NK

50

Siatkówka plażowa

2m-4 X 1m-6 3m-3 X 9

OGÓŁEM PUNKTY

42 23 55 37 0 407

MIEJSCE

2 4 1 3 NK  

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - CHŁOPCY

NAZWA ZAWODÓW

 

SP 4

(G-1)

SP 2

(G-2)

SP 105

(G-3)

SP 6

(G-4)

INNE

UDZIAŁ

Sztafet. biegi przełaj.

3m-3 4m-2 2m-4 1m-6 X 40

Szkolna liga LA

3m-3 4m-2 1m-6 2m-4 X 55

Piłka nożna

2m-4 3m-3 4m-2 1m-6 X 38

Piłka koszykowa

4m-2 2m-4 1m-6 3m-3 X 42

Piłka siatkowa

2m-4 4m-2 1m-6 3m-3 X 46

Tenis stołowy

2m-4 3m-3 1m-6 4m-2 X 12

Piłka ręczna

3m-3 4m-2 1m-6 2m-4 X 52

Drużynowe biegi przełaj.

X X X X X X

Halowa piłka nożna

1m-6 3m-3 4m-2 2m-4 X 40

Indywid. Igrzyska Młodzieży LA

4m-2 3m-3 1m-6 2m-4 X 64

Siatkówka plażowa

2m-4 3m-3 1m-6 4m-2 X 12

OGÓŁEM PUNKTY

35 27 50 38 0 401

MIEJSCE

3 4 1 2 NK  

Kontakt - Waldemar Kurek - 607 944 999, mail: dois@osir.swidnica.pl

Nasze kluby

Media