Załącznik nr 1 do Z/5/2017 Dyrektora ŚOSiR
        z dnia 27-03-2017
         
Cennik opłat za usługi - STADION        
Usługa VAT % cena brutto   jednostka
    organizacje świdnickie 1) pozostali użytkownicy  
Udostępnienie boiska nr 1        
- mecz 8 120,00 zł 120,00 zł 1h
- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 24,00 zł 120,00 zł 1h
- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 12,00 zł 120,00 zł 1h
Udostępnienie boiska nr 2        
- mecz 8 80,00 zł 80,00 zł 1h
- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 16,00 zł 80,00 zł 1h
- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 8,00 zł 80,00 zł 1h
Udostępnienie boiska nr 2 z połową oświetlenia        
- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 22,00 zł 110,00 zł 1h
- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 11,00 zł 110,00 zł 1h
Udostępnienie boiska nr 2 z pełnym oświetleniem        
- mecz 8 140,00 zł 140,00 zł 1h
- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 28,00 zł 140,00 zł 1h
- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 14,00 zł 140,00 zł 1h
Udostępnienie boiska nr 4        
- mecz 8 80,00 zł 80,00 zł 1h
- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 16,00 zł 80,00 zł 1h
- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 8,00 zł 80,00 zł 1h
Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią /bez oświetlenia/        
- mecz 8 160,00 zł 160,00 zł 1h
- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 32,00 zł 160,00 zł 1h
- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 16,00 zł 160,00 zł 1h
Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią z połową oświetlenia        
- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 44,00 zł 220,00 zł 1h
- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 22,00 zł 220,00 zł 1h
Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią z pełnym oświetleniem        
- mecz 8 270,00 zł 270,00 zł 1h
- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 54,00 zł 270,00 zł 1h
- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 27,00 zł 270,00 zł 1h
Udostępnienie połowy boiska nr 1 lub nr 2 lub nr 3 lub nr 4 z wyłączeniem meczy 8 50% ceny   1h
Udostępnienie boiska nr 5 /małe boisko ze sztuczną nawierzchnią/        
- trening bez oświetlenia 8 6,00 zł 30,00 zł 1h
- mecz bez oświetlenia 8 30,00 zł 30,00 zł 1h
- trening z oświetleniem 8 8,00 zł 40,00 zł 1h
- mecz z oświetleniem 8 40,00 zł 40,00 zł 1h
Wynajem szatni 23 15,00 zł 15,00 zł 1 h
Przygotowanie boiska do meczu 23 25,00 zł 25,00 zł 1 h
Wynajem terenu w celach komercyjnych do 100 osób 23 750,00 zł 750,00 zł w godz. 6.00-22.00
Wynajem terenu w celach komercyjnych do 250 osób 23 1 250,00 zł 1 250,00 zł w godz. 6.00-22.00
Wynajem terenu w celach komercyjnych powyżej 250 osób 23 1 750,00 zł 1 750,00 zł w godz. 6.00-22.00
Wynajem wiaty rekreacyjnej 23 100,00 zł 200,00 zł w godz. 6.00-22.00
Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią /bez oświetlenia/ w okresie od 1 kwietnia do 31 października
- mecz 8 100,00 zł 100,00 zł 1h
- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 20,00 zł 100,00 zł 1h
- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 10,00 zł 100,00 zł 1h
Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią /z połową oświetlenia/ w okresie od 1 kwietnia do 31 października
- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 32,00 zł 160,00 zł 1h
- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 16,00 zł 160,00 zł 1h
Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią /z pełnym oświetleniem/ w okresie od 1 kwietnia do 31 października
- mecz 8 210,00 zł 210,00 zł 1h
- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 42,00 zł 210,00 zł 1h
- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 21,00 zł 210,00 zł 1h
Udostępnienie boiska nr 6 /trawiaste/
- mecz 8 50,00 zł 50,00 zł 1h
- treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 10,00 zł 50,00 zł 1h
- zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 5,00 zł 50,00 zł 1h

 

1) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, kluby sportowe działające jako fundacje,
stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy, inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy działające na rzecz dzieci
i młodzieży
* kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy na prowadzenie zajęć
treningowych, organizację turniejów towarzyskich dla dzieci i młodzieży, szkoły ponadgimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy
realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia w ramach klas sportowych, nieposiadające
wystarczającej bazy sportowej
** kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy przy organizacji
cyklicznych zawodów i turniejów towarzyskich wysokiej rangi promujących Miasto Świdnicę, przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia
w ramach klas sportowych i nieposiadające wystarczającej bazy sportowej, inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy
działające na rzecz dzieci i młodzieży
1) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, kluby sportowe działające jako fundacje,
stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy, inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy działające na rzecz dzieci
i młodzieży
* kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy na prowadzenie zajęć
treningowych, organizację turniejów towarzyskich dla dzieci i młodzieży, szkoły ponadgimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy
realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia w ramach klas sportowych, nieposiadające
wystarczającej bazy sportowej
** kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy przy organizacji
cyklicznych zawodów i turniejów towarzyskich wysokiej rangi promujących Miasto Świdnicę, przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia
  Cennik opłat za usługi - wypożyczenie sprzętu sportowego i rekreacyjnego      
         
Poz. Usługa VAT % cena brutto jednostka
1 Wypożyczenie podjazdu dla samochodów 23 600,00 zł 1 doba
2 Wypożyczenie kompletu bramek 23 150,00 zł 1 doba
3 Wypożyczenie stołu do tenisa stołowego 23 60,00 zł 1 doba
4 Wypożyczenie ław gastronomicznych 1 komplet 23 15,00 zł 1 doba
5 Wypożyczenie nagłośnienia 23 100,00 zł 1 h
6 Wypożyczenie trybuny przenośnej na 100 miejsc 23 1 000,00 zł 1 doba

 

Nasze kluby

Media