Aktualność

Oficjalne zakończenie 'Współzawodnictwa szkolnego 2-16-2017'

| 22 czerwca 2017

W środę 21 czerwca na nowo wyremontowanym Lodowisku OSIR Świdnica odbyło się oficjalne zakończenie 'Współzawodnictwa szkolnego 2016-2017'. Uczestniczyli w nim zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele W-F oraz wybrani uczniowie. Nagrody rzeczowe dla szkół i dla najlepszych sportowców poszczególnych szkół wręczali Jerzy Żądło, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Adam Pietras z Departamentu Edukacji UM oraz Annabella Wierzbicka, koordynator wojewódzki Szkolnego Związku Sportowego.

PODSUMOWANIE

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie jest organizatorem sportowego 'Współzawodnictwa szkolnego' świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych na szczeblu miejskim i współorganizatorem niektórych finałów strefy wałbrzyskiej w ramach cyklu Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Dolnośląskiej Gimnazjady prowadzonych na dalszych szczeblach przez Szkolny Związek Sportowy 'Dolny Śląsk'.

W ciągu roku szkolnego, począwszy od września 2016 do czerwca 2017 w ramach współzawodnictwa rozegrano łącznie 51 konkurencji sportowych w tym :

 • Szkoły Podstawowe – 28 imprez /13-dziewcząt, 15-chłopców/

 • Gimnazja – 23 imprez /12-dziewcząt, 11-chłopców/

We wszystkich zawodach wzięło udział 2 155 zawodników i zawodniczek z czego :

 • Szkoły Podstawowe – 1 289 uczestników /575dziewcząt, 714-chłopców/

 • Gimnazja – 866 uczestników /435-dziewcząt, 431-chłopców/

Szkoły za zajęcie miejsc w poszczególnych zawodach uzyskiwały następującą punktację :

 • Szkoły Podstawowe : 1m -10 pkt, 2m -8 pkt, 3m -7 pkt, 4m -6 pkt, 5m -5 pkt, 6m -4, 7m -3 pkt

 • Gimnazja : 1m -6 pkt, 2m -4 pkt, 3m -3 pkt, 4m -2 pkt, 5m – 1 pkt.

Do punktacji końcowej współzawodnictwa wliczone są wyniki wszystkich konkurencji, w których dana szkoła wzięła udział. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje większa ilość zdobytych pierwszych miejsc, następnie drugich itd. Szkoły. które wzięły udziału w blisko 50% zawodów zostały sklasyfikowane. Pozostałe nie były klasyfikowane.

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

DZIEWCZĘTA

 1. SP 4 – 105 pkt

 2. SP 8 – 98 pkt

 3. SP 6 – 97 pkt

 4. SP 1 – 81 pkt

 5. SP 315 – 51 pkt

 6. NSP Bliżej Dziecka – 29 pkt

NK – SP 105 – 18 pkt

NK – NSP Caritas – 9 pkt

udział : 575 zawodniczek

CHŁOPCY

 1. SP 6 – 138 pkt

 2. SP 4 – 117 pkt

 3. SP 1 – 99 pkt

 4. SP 8 – 99 pkt

 5. SP 315 – 44 pkt

 6. NSP Bliżej Dziecka – 39 pkt

NK – SP 105 – 19 pkt

NK – NSP Caritas – 14 pkt

udział : 714 zawodników

 

GIMNAZJA

 

DZIEWCZĘTA

 1. Gimn. nr 3 – 58 pkt

 2. Gimn. nr 1 – 50 pkt

 3. Gimn. nr 2 – 36 pkt

 4. Gimn. nr 4 – 34 pkt

udział : 435 zawodniczek

CHŁOPCY

 1. Gimn. nr 1 – 49 pkt

 2. Gimn. nr 3 – 48 pkt

 3. Gimn. nr 4 – 39 pkt

 4. Gimn. nr 2 – 27 pkt

udział : 431 zawodników

Dla wszystkich szkół na zakończenie przewidziane były sportowe nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy osobno w klasyfikacji dziewcząt i chłopców.

Przy tej okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować dyrekcjom szkół, które bezproblemowo udostępniały nam sale sportowe i udzielały pomocy w realizacji zawodów. Wyróżnione szkoły :

SP 1 – dyr Alicja Karol

SP 6 – dyr Violetta Skibicka

Gimn. 2 – dyr Alicja Matysik,

Gimn. 3 – dyr Iwona Kasprzyk.

Gimn. 4 – dyr Tomasz Całka

Podziękowania należą się również stałej obsłudze sędziowskiej, która przez ten rok szkolny wspomagała ŚOSIR w przeprowadzeniu zawodów sportowego 'Współzawodnictwa szkolnego'.

Są to : Annabella Wierzbicka, Tadeusz Bieżyński, Patrycja Moczadłowska, Justyna Curyl, Sebastian Błaszczyk, Krzysztof Wąż, Krzysztof Terebun, Tomasz Christ, Agnieszka Poradzisz, Renata Jastrzębska, Anna Lis, Magdalena Werner, Andrzej Czyżowicz

W tym roku organizator współzawodnictwa, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, obok nagród dla szkół postanowił wyróżnić też najlepszych sportowców z poszczególnych szkół biorących udział w tegorocznej rywalizacji. Wyróżnieni uczniowie otrzymali talony na sprzęt sportowy:

SP 1 – Igor Kańczuga,

SP 4 – Alicja Klag,

SP 6 – Hubert Barcik,

SP 8 – Kacper Sebastian Wrzodek,

SP 315 – Natalia Piestrak,

NSP Bliżej Dziecka – Wiktor Suchołbiak

Gimn. 1 – Jakub Borowy,

Gimn. 2 – Kamil Brzozowski,

Gimn. 3 – Katarzyna Kołtunowicz,

Gimn. 4 – Dawid Pęczar,

 

ZDJĘCIA NA FB  https://www.facebook.com/osir.swidnica/posts/1921265678096516

Przygotował: Waldemar Kurek

 

 

Nasze kluby

Media